Waardevolle ondersteuning voor aanstaande ouders in deze bijzondere tijd

Op dit moment staat de hele wereld op zijn kop. Alle ogenschijnlijke zekerheden zijn in één klap weggevallen. Corona beheerst niet alleen het leven hier in Nederland, maar het beheerst de hele wereld. En het heeft nogal wat consequenties voor de aanstaande ouders die we begeleiden.

Allereerst maken de meeste aanstaande ouders zich zorgen over de gezondheid van henzelf en die van hun ongeboren kind. Wat zijn de risico’s tijdens de zwangerschap? Als ik in de zwangerschap besmet raak, wordt mijn kind dan ook ziek? Wat is wijsheid? Wat mag wel en wat mag niet? Mag ik nog wel thuis bevallen? Mag mijn echtgenoot of partner bij de bevalling zijn? Mag mijn doula of geboortefotograaf erbij zijn? Mag ik wel kraamvisite ontvangen? Hoe gaat het straks met kraamzorg? Zo maar wat vragen die we de revue zien passeren.

En ook de omvang, inhoud en vorm van de zorg wordt behoorlijk aangetast. De gebruikelijke vormen van begeleiding en ondersteuning vallen soms in één klap weg. Denk alleen al aan begeleidingsvormen, zoals centering pregnancy of groepsmatige zwangerschapscursussen, die niet in hun normale vorm doorgang kunnen vinden.

En wat gebeurt er tijdens een ziekenhuisopname tijdens de zwangerschap? Als er een ziekenhuisopname nodig is, is dat meestal sowieso al geen goed nieuws. Er is pathologie in de zwangerschap die het noodzakelijk maakt om moeder en kind beter in de gaten te gaan houden. En de wetenschap dat er pathologie in de zwangerschap bestaat, vormt voor aanstaande ouders een bron van stress. Aanvullend hierop veroorzaakt de opname ook nog stress. Een ziekenhuisopname haalt vrouwen immers weg uit hun eigen vertrouwde omgeving en sociale netwerk. En dan levert een ziekenhuisopname in deze tijd ook nog de angst op om besmet te raken met het Coronavirus gedurende de opname. En daarover heb je als zwangere vrouw geen controle. Bovendien mag je als zwangere vrouw niet eens bezoek van familie ontvangen, waardoor de ervaren sociale steun mogelijk nog minder wordt. Er blijft veel tijd over voor piekeren en ongerustheid.

Zorgpersoneel is momenteel geheel in beslag genomen door extra procedures en het nemen van beschermende maatregelen. De normale tijd voor sociale en psychische ondersteuning van individuele zwangere vrouwen is mogelijk in het gedrang. En er is een gebrek aan betrouwbare en behulpzame zwangerschapseducatie. Educatie die aanstaande ouders leert omgaan met de werkelijkheid dat het leven nu eenmaal niet maakbaar en planbaar is, hetgeen eens te meer blijkt uit de huidige crisis. Wat zou het fijn zijn als aanstaande ouders ook in deze tijd professionele zwangerschaps- en psycho-educatie zouden kunnen krijgen.

Als verloskundig professionals met een ruime ervaring in de tweede én eerste lijn bieden we u een haalbare manier om aanstaande ouders waardevolle ondersteuning te bieden vanuit hun huis, tijdens hun opname of in een periode van thuismonitoring. En u kunt dat nu kosteloos voor hen mogelijk maken.

Heeft u interesse? Vraag dan via onderstaande knop de gratis brochure “Mindful Maternity Care Online” aan.

Stuur mij de informatiebrochure
Ik wil dit programma voor mijn cliënten